Prognozy technologiczne do 2020 roku

Prognozy technologiczne_1

Rozwijająca się technologia zapowiada nieuchronnie zbliżającą się cyfrową transformację. Konsumenci są już tak przyzwyczajeni do cyfrowych możliwości, że będą wymagać coraz więcej. Jak podaję IDC do roku 2020, nastąpi dynamiczny rozwój rozwiązań poznawczych i sztucznej inteligencji. W ciągu kilku następnych lat mamy być świadkami wykorzystania technologii cyfrowej w połączeniu z ludzkim ciałem i jego odruchami. Od blisko dziesięciu lat IDC obserwuje tak zwaną Trzecią Platformę, która opiera się na zbiorze danych przetwarzanych w chmurze, mediach społecznościowych, technologiach mobilnych i analizie BigData.

Prognozy technologiczne_2

Obecnie wiadomo, że każde przedsiębiorstwo, niezależnie od stażu, musi zdigitalizować swoje działania tak, by utrzymać się na rynku. Dzięki wdrażaniu nowych technologii firmy będą mogły sprawniej komunikować się z partnerami biznesowymi czy lepiej profilować swoje oferty. Wszystko to wpłynie na wzrost sprzedaży i utrzymanie się na rynku. Wszystkie firmy, które zaniedbają rozwój w zakresie cyfryzacji, staną się mniej atrakcyjne dla konsumentów i same stracą na wartości.